Αποθηκεύσεις απο την Astra Μεταφορική

Η μεταφορική εταιρία μας σας δίνει τη δυνατότητα, είτε ως ιδιώτης είτε ως εταιρία, να αποθηκεύσετε τον εξοπλισμό σας ή μέρος αυτού για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα.

Συσκευάζουμε τα πράγματα σας, με το κατάλληλο τρόπο που απαιτεί μια αποθήκευση, συντάσσουμε μια αναλυτική λίστα καταγραφής τους και τα αποθηκεύουμε σε χώρους που εξασφαλίζουν την ακέραιη διαφύλαξη καθόλη τη διάρκεια παραμονής τους.

Οι ιδιόκτητοι χώροι μας φυλάσσονται με ασφάλεια και μπορείτε να τους δείτε στις φωτογραφίες που ακολουθούν.