Συσκευάζουμε και μεταφέρουμε κάθε είδους επαγγελματικό εξοπλισμό, με ιδιαίτερη προσοχή και ασφάλεια. Οι συσκευασίες επαγγελματικού εξοπλισμού γίνεται από έμπειρα συνεργεία που εργάζονται με συνέπεια και προγραμματισμό για την ολοκλήρωση μιας τόσο λεπτής και υπεύθυνης εργασίας.