Κάθε κομμάτι της επίπλωσης σας, συσκευάζεται ξεχωριστά, με αερόχαρτο ή ειδικές κουβέρτες μετακομίσεων
ή και με τα δύο, για έπιπλα που χρειάζονται ιδιαίτερη προστασία.