Η συσκευασία μουσικών οργάνων είναι μια διαδικασία που απαιτεί εκτός από τα κατάλληλα υλικά και τον κατάλληλο τρόπο, την ιδιαίτερη γνώση και φροντίδα που απαιτεί το κάθε μουσικό όργανο ξεχωριστά.

Η ιδιαίτερη ενασχόληση μας με μουσικά όργανα κάθε είδους (πιάνα, άρπες, τσέμπαλα, κλαβινόβες, μαρίμπες, τύμπανα, κόντρα μπάσα κ.λ.π) μας έχει καταστήσει από τους πλέον αξιόπιστους συσκευαστές και μεταφορείς μουσικών οργάνων στην Ελλάδα.