Όλα τα εύθραστα αντικείμενα, συσκευάζονται το καθένα ξεχωριστά και τοποθετούνται προσεκτικά και με τον σωστό τρόπο στα κατάλληλα κιβώτια.