Ιατρικό μηχάνημα για μεταφορά

Ιατρικό μηχάνημα έτοιμο για τη συσκευασία