ιατρικό μηχάνημα συσκευασμένο

Το ιατρικό μηχάνημα συσκευασμένο και έτοιμο για μεταφορά