Ιατρικό μηχάνημα μεταφορά

Ιατρικό μηχάνημα για μεταφορά από την εταιρεία μας