Ανυψωτικό της astra σε μετακόμιση

Ανυψωτικό της astra σε μετακόμιση μετά από ενοικίαση