ανυψωτικό στο δεύτερο όροφο μιας μετακόμισης

ανυψωτικό στο δεύτερο όροφο για την μεταφορά των αντικειμένων