το ανυψωτικό μεταφέρει ένα έπιπλο

το ανυψωτικό μεταφέρει ένα έπιπλο από τον πέμπτο όροφο