μεταφορά μαρμάρινης ελληνικής προτομής

συσκευασία και μεταφορά μαρμάρινης προτομής