Στην Astra Μεταφορική αναλαμβάνουμε τις μεταφορές ιατρικών μηχανημάτων και κάθε είδους ιατρικού εξοπλισμού, με ασφάλεια στο χώρο σας.

Οι μεταφορές ιατρικών μηχανημάτων γίνονται από έμπειρο προσωπικό και σύμφωνα με τις προδιαγραφές μεταφοράς κάθε συσκευής ξεχωριστά. Σε περίπτωση έλλειψης χώρου από μέρους σας, αναλαμβάνουμε την αποθήκευση των ιατρικών μηχανημάτων σας στις ιδιόκτητες αποθήκες μας με την ίδια ασφάλεια.

Συσκευάζουμε τον ιατρικό σας εξοπλισμό με προσοχή. Διαθέτουμε τα κατάλληλα μέσα (γερανοί, ανυψωτικά) για την εκτέλεση και της πιο περίπλοκης διαδικασίας μεταφοράς.

Η εταιρεία μας διαθέτει ειδικό προσωπικό για τις αποκαλούμενες “ειδικές μεταφορές“, όπως είναι τα ιατρικά μηχανήματα, τα μουσικά όργανα, τα χρηματοκιβώτια κ.α.