Η Astra Μεταφορική αναλαμβάνει αναλαμβάνει τη μεταφορά βαρέων αντικειμένων και ειδικών κατασκευών, όπως είναι η μεταφορά χρηματοκιβωτίων.

Με τη χρήση σύγχρονου εξοπλισμού (ανυψωτικά, γερανοί κ.α.) και με εξειδικευμένο προσωπικό σε ειδικές μεταφορές, αναλαμβάνουμε την αποκόλληση, μεταφορά και επανατοποθέτηση οποιουδήποτε μεγέθους χρηματοκιβωτίου.

Όλα τα μηχανήματα μεταφοράς βαρέων αντικειμένων είναι στη διάθεση σας. Επίσης παρέχουμε τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης του χρηματοκιβωτίου σας (σε δικό μας χώρο) σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η άμεση επανατοποθέτηση.

Η μεταφορά χρηματοκιβωτίων αποτελεί για την Astra αντικείμενο δραστηριότητας που εντάσσεται στο πλαίσιο των ειδικών μεταφορών που αναλαμβάνει εντός της Ελληνικής επικράτειας.