μεταφορικό μέσο εταιρικό

Μεταφορικό μέσο της astra μεταφορικής εταιρίας